Manuál (učebnica) Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® bola vydaná na Slovensku prvýkrát v roku 2010. Pre veľký úspech bolo realizované jej II. vydanie v roku 2013. Manuál získal nový tvar a nový obal.

Rozmery manuálu sú 26x20cm a obsahuje 312 strán. Manuál je dvojjazyčný anglicko - slovenský a obsahuje aj názorné obrázky a tabuľky.

Použitie manuálu

Manuál Základy metódy projektového riadenia PRINCE2® sa venuje metodológii projektového riadenia a môžu ho používať:
1. Projektoví manažéri, výkonní riaditelia a členovia projektových tímov
2. Študenti metodiky riadenia projektov na cetrifikovaných kurzoch PRINCE2® Foundation
3. Pracovníci organizácií, ktorí spolupracujú s projektami alebo niečo pre projekt dodávajú
4. Študenti ekonomického zamerania najmä v oblasti manažmentu
5. Ktokoľvek, kto má záujem získať informácie o riadení projektov

Manuál je možné kúpiť v kníhkupectvách alebo na našej stránke v časti Objednávky.