Videoprezentácia manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®".

Podobnú štruktúru, ako má toto prezentačné video majú aj videokurzy. Jediný rozdiel je v tom, že súčasťou videokurzov aj aj kompletná textová dokumentácia. Pokiaľ máte pocit, že pozeranie videa je pre vás jednoduchšie a poskytne vám viac informácií, rovnaký pocit budete maj aj pri sledovaní nášho videokurzu na stránke www.prince-2.sk.